terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Project doelen

Het project had drie doelen:

  • Meer kennis vergaren over de Nederlandse schepen en haar activiteiten in Brazilië.
  • Bepalen wat het archeologische belang van de site is en onderzoeken hoe de materiële resten onder water bewaard kunnen blijven.
  • Capaciteit opbouwen door middel van het opleiden van Braziliaanse archeologiestudenten.

Korte geschiedenis van de Utrecht

De Nederlandse maritieme geschiedenis is sterk verbonden met het Caribische gebied en Brazilië. Niet alleen vanwege de invloedssfeer van de West Indische Compagnie (WIC), maar ook omdat Admiraliteits- en kaperschepen regelmatig ten onder gingen in hun jacht op het zilver van de Spaanse en Portugese galjoenen. Ook ‘De Utrecht’ was een dergelijk lot beschoren.