terug
Maritiem programma    Over ons      Maritiem programma      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Maritiem erfgoed is onderdeel van onze nationale identiteit’


Programmaleider wil maritieme archeologie volwassen maken

Martijn Manders is hoofd van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit programma staan de relatie tussen mens en water en het transport dat over water plaatsvindt centraal. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om havens, pakhuizen en schepen, maar ook om verdronken dorpen, bruggen en prehistorische vindplaatsen in de Noordzee.

Als het gaat om maritieme archeologie, dan is het gezegde ‘Onbekend maakt onbemind’ zeer relevant. Vaak is bij instanties niet bekend wat er aan maritiem erfgoed voorhanden is. Om die reden weten ze ook niet wat ze er mee kunnen en moeten doen. Gemeenten hebben inmiddels vaak wel een cultuurbeleid en zelfs een archeologiebeleid, maar ze houden zich lang niet altijd bezig met water.