terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versieBeleid eigendom Nederlandse schepen

De sporen van de rijke maritieme geschiedenis van Nederland zijn over de hele wereld te vinden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de wrakken van de vele schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de verschillende Admiraliteiten.

De Nederlandse Staat beschouwt deze wrakken als haar eigendom. Rond 1800 heeft Nederland de failliete boedel van de VOC overgenomen en zij heeft daarbij als rechtsopvolger van de VOC ook de VOC-scheepswrakken “geërfd”.

Hoewel de eigendomssituatie van WIC schepen iets minder eenduidig is, kan ook voor deze wrakken worden aangenomen dat de Nederlandse Staat eigenaar is. Naar schatting gaat het in totaal om ettelijke honderden scheepswrakken. Van slechts circa 100 wrakken is de locatie op dit moment bekend.