terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Nieuwe E magazine maritiem programma

Het nieuwe E-Magazine Maritiem Programma is de eerste stap in het zichtbaar maken van alle projecten die binnen het Maritiem Programma worden uitgevoerd. Uiteindelijk willen we de hele website van het Maritiem Programma verbeteren, aantrekkelijker maken en verder uitbreiden. Wij vinden het belangrijk om onze projecten, resultaten, partners en andere actualiteiten met onze doelgroepen te delen.

De komende tijd zullen wij ons daarom extra inspannen om onze informatievoorziening te verbeteren. De informatie en onderzoeksresultaten zullen via de website, MACHU WIS, het E-Magazine Maritiem Programma en Social Media met u gedeeld worden.

E-Magazine Maritiem Programma
In het E-magazine wordt afwisselend aandacht besteed aan de thema’s Binnenland en Buitenland. Het magazine wordt ieder kwartaal gepubliceerd via de website van de RCE.

We starten met een buitenlandse editie over het Maritiem programma en het deelprogramma ‘Beheer Scheepswrakken in Nederlands Eigendom’. De tweede editie zal gaan over Nederland Maritieme Natie. Hierbij zoomen we dieper in op de duikactiviteiten die hebben plaatsgevonden in de zomerperiode (bijv. Waddenzee Burgzand Noord 3 en de onderzoeksactiviteiten in Cuijk).

U kunt zich aanmelden voor het magazine door een email te sturen info@cultureelerfgoed.nl

Website Maritiem Programma

Informatie over de activiteiten binnen het deelprogramma (in het bijzonder die van het Maritiem Programma) wordt gepubliceerd op de website van de RCE. De projectresultaten worden met nationale en internationale stakeholders én met het publiek gedeeld via de website en door middel van artikelen en publicaties. Daarbij zullen we ook derden stimuleren om de resultaten te gebruiken en uit te dragen, in de vorm van exposities, documentaires, publicaties, etc.

MACHU WIS

Op dit moment zijn we bezig met het verbeteren van de MACHU WIS database (www.machuproject.eu). We maken de data beter toegankelijk door middel van nieuwe zoekmogelijkheden. Daarnaast bekijken we alle projecten die op dit moment geregistreerd staan, om te bepalen of de informatie volledig is. Tevens komt er een nieuwe inhoudelijke toegang op thematische onderbouwing, waaronder VOC, WIC, Admiraliteiten, WOI, WOII, Nederlandse wateren e.a. Op termijn zal de RCE projecten die zij uitvoert op het gebied van Maritiem Erfgoed via dit platform uitwisselen met de buitenwereld. In het volgende magazine besteden we hier meer aandacht aan.

Social Media

Bij het live gaan van dit eerste e-magazine gaan we onze werkzaamheden en actualiteiten ook verspreiden via de Social media kanalen Twitter en Facebook.
Blijf op de hoogte! Volg @RCE_Maritiem op Twitter en Maritiem Programma op Facebook!

Voorbeeld: De Wereld Leert door!

In januari 2013 heeft Martijn Manders (hoofd Maritiem Programma) opgetreden in het televisieprogramma ‘De Wereld Leert Door’. Hij vertelde over ‘De Utrecht’, het admiraliteitenschip dat in de 17e eeuw is gezonken in Braziliaanse wateren. Martijn opende hiermee een nieuwe tv-reeks van de makers van ‘De Wereld Draait Door’. In ‘De Wereld Leert Door’ vertelt dagelijks een wetenschapper twaalf minuten lang over zijn of haar onderzoek. Het Maritiem Programma wil ook via deze weg aandacht genereren voor het maritieme verleden van Nederland en voor alle mooie verhalen die door dit programma naar boven komen.

 

 

mail to maritime programm
facebook page maritime programm maritime programm