Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version

Colofon

Het e-Magazine is een uitgave van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en verschijnt vier keer per jaar. Het E-magazine is bedoeld voor organisaties en individuen die zich bezighouden met Maritiem erfgoed of die daarin zijn geïnteresseerd. De redactie zet zich met plezier in om mensen te prikkelen, te informeren en te enthousiasmeren voor dit onderwerp. Het MP magazine vormt het verdiepende onderdeel van de website van het Maritiem Programma. Hier vindt u meer informatie over de nationale en internationale aspecten van het programma.

Redactie
Editie 1#: Will Brouwers, Thijs Coenen, Andrea Otte, Martijn Manders, Linn Borghuis, Thijs ter Horst, Willemien van de Biezen, Johan Opdebeeck, Marie-Catherine Houkes

Tekstrededactie
Karen van Gellecum I VANG Communicatie

tekst engels
Sue McDonnell, translator

Eindredactie
Linn Borghuis, Will Brouwers, Thijs Coenen

Beeldverantwoording
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Vormgeving & technische realisatie
Will Brouwers

Disclaimer
De redactie heeft getracht alle rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u menen dat u ten onrechte niet bent geraadpleegd en/of vermeld, neem dan contact op met de redactie: info@cultureelerfgoed.nl ….

 

 

 

 

 

 

 

terug