terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier zal Rijkswaterstaat in 2015 het zomerbed van de Beneden-IJssel over een lengte van 7 km verlagen tussen Kampen en de Eilandbrug, bij de monding. Doel van de verlaging is om bij hoogwater de veiligheid rondom de IJssel te vergroten. In voorbereiding op deze maatregel heeft RWS in de periode 2008 tot 2013 een aantal archeologische onderzoek uit laten voeren. Tijdens een van deze onderzoeken is in 2011 ter hoogte van de historische haven van Kampen een 15e eeuwse kogge aangetroffen.

Medio 2012 is een nader waarderend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het schip 20 meter lang bij 8 meter breed is, dat deze van steven tot steven behouden is gebleven en de conserveringstoestand goed is. Er is geen lading meer aanwezig. Bij het schip zijn ook nog de resten van een aak- en een punterachtig vaartuig aangetroffen.

In de late middeleeuwen was er sprake van een toename van economische activiteiten. Er ontstonden handelsverbonden, zoals de Hanze een verbond van 200 steden in Noord en Noordwest Europa. Kogges waren grote zeewaardige platbodems die door hun bouw meer dan 100 ton lading konden vervoeren en daarmee bij uitstek geschikt voor deze internationale handel.

stavoren 17
stadzegel

auteur: Marjolein Verschuur