terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Meer dan 30 meter lang was-ie, 9,5 meter breed en meer dan 5,60 meter hoog. Het moet een reus zijn geweest voor zijn tijd, het schip dat in 1969 gevonden werd tussen Dronten en Biddinghuizen. Maar het meest bijzondere van de U34 was zijn overnaadse bouw (waarbij de huidplanken als dakpannen overlappen) van kiel tot dek, en de periode waaruit hij komt, de 16e eeuw.

Kennislacune
Het tijdvak 1400 tot 1600 na Chr. is wat betreft scheepsbouw en scheepvaart een kennislacune. Goed bekend is de tijd van de Hanze (ca. 1150 tot 1450), met de welbekende kogge(achtige), met zijn gladboordige bodem en overnaadse zijden, rechte stevens (stevenhaken), één mast met vierkant zeil en een simpele losse opbouw.

Twee eeuwen later breekt de Gouden Eeuw aan, en vaart men met hele andere schepen. Ze zijn veel groter geworden, met meer dekken, meer laadvermogen en meerdere masten met meerdere zeilen. Onderdeks staan zware kanonnen aan boord. Ook zijn de scheepsbouwers geheel overgegaan tot gladboordige of karveelbouw (waarbij de huidplanken vlak tegen elkaar aan liggen). Een goed voorbeeld van zo'n schip is de fluit.

U34
overnaads


auteur: Alice Overmeer

More about Alice Overmeer on Linked in