terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Waardestelling Stavoren 17

Begin 2000 ontdekten lokale sportduikers en amateurarcheologen een scheepswrak voor de kust van Stavoren. Zij meldden de vindplaats bij de RCE. Uit geofysische opnamen kon men op de bodem van de voormalige Zuiderzee een scheepsvorm afleiden van voor- tot achterschip.  In de opeenvolgende jaren werd duidelijk dat het hier om een oud scheepswrak ging met een potentieel hoge archeologische waarde.

Daarom werd in het voorjaar van 2012 in het kader van het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een waarderend onderzoek verricht op de vindplaats van Stavoren 17, in het IJsselmeer. Het doel van dit project was tweeledig: de mogelijkheid bieden aan studenten om ervaring op te doen in een onderwaterarcheologisch project en tegelijk de inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van dit scheepswrak vast te stellen om tot een waardestelling van de vindplaats te komen.

stavoren 17
schets stavoren 17

auteur Thijs Coenen