terug
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat aan het begin van een nieuw jaar. Onverminderd blijven we er alles aan doen om het maritieme aspect van archeologie meer onder de aandacht brengen. Dit blijven we dan ook in 2014 doen door onder andere het ontwikkelen van methoden en technieken voor het beheer van het maritieme en onderwater erfgoed. Een belangrijke verandering echter is dat we dit jaar onze projecten hebben gebundeld onder tien thema’s zodat we onze doelgroepen nog beter kunnen bedienen. Hierbij kunt u denken aan: publiek, sportduikers, overheden als gemeenten, provincies en rijkspartners, waterschappen en buitenlandse partners.

Na het eerste e-magazine (oktober 2013), dat zich richtte op buitenlands beleid, zal dit tweede e-magazine de maritieme erfgoedzorg in Nederland behandelen. Aan de hand van diverse verhalen en projecten worden de verschillende kanten van de onderwater erfgoedzorg van Nederland belicht.

Het maritieme en onderwater erfgoed wordt constant bedreigd, op kleine en grote schaal. Met het thema Nationaal beleid wil het Maritiem Programma, de negatieve effecten beperken door goede afspraken, wetgeving en handhaving. Daarnaast kan met nieuwe vormen van samenwerking het draagvlak worden vergroot.