terug Nederland maritieme natie
Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Beheer maritiem erfgoed: beleid

Ons verleden is mede gevormd door onze relatie met het water. Over water werden goederen, mensen, idee├źn en culturen vervoerd. Het water is bovendien veranderlijk, kusten en rivierlopen zijn in de loop van de eeuwen steeds weer van plek veranderd. Een belangrijk deel van ons erfgoed ligt dan ook onder water of in oude waterlopen. Op zee, zoals in de Zeeuwse Delta, de Waddenzee en de Noordzee, of in het binnenland, zoals in het IJsselmeer, rivieren, plassen en gegraven waterlopen als weteringen en grachten.

Sinds 2007 ligt de verantwoordelijkheid voor de archeologische monumentenzorg allereerst bij de gemeente. Bij een evaluatie in 2011 bleek dat gemeenten deze taak over het algemeen goed hebben opgepakt. Het werd echter ook zichtbaar dat vaak nog onvoldoende bekend is dat deze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het land, maar dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de archeologie in alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied. Zelfs als deze in beheer zijn van Rijkswaterstaat of het waterschap. De beheerder is namelijk allereerst verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en waterveiligheid, terwijl de gemeente toeziet op de zorgvuldige omgang met archeologische waarden.

Archeologie in gemeente

beleidsmakers

auteur: Marie-Catherine Houkes