terug
Maritiem programma    Over ons       Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact     Colofon          english version          print versie

Om de (mogelijke) archeologische resten in de waterbodem op te kunnen nemen in het gemeentelijk beleid, is het van belang de bekende en te verwachten waarden in kaart te brengen. Voor veel gemeenten is dit in het geval van de waterbodem nog onontgonnen gebied, terwijl tegelijkertijd sprake kan zijn van grote wateroppervlaktes binnen de gemeentegrenzen. Om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van deze gebieden en hen te stimuleren de zorg voor het maritieme erfgoed op te pakken, worden op dit moment vanuit het Maritiem Programma voor enkele gebieden kaarten ontwikkeld. Deze kaarten kunnen als informatiebron dienen bij het opstellen van de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart. Zo is de RCE in samenwerking met omringende gemeenten en provincie bijvoorbeeld een kaart aan het ontwikkelen voor het Markermeer en het IJmeer.

Hiervoor wordt allereerst de ondergrond in kaart gebracht. Toen nog sprake was van het inpolderen van het gebied (Markerwaard) is veel voorbereidend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit booronderzoek leveren veel informatie op over de bodemopbouw en geologische ondergrond. Zo kunnen we zien op welke diepte het pleistocene zand zich bevindt en hoe dik de jongere (holocene) klei- en veenafzettingen zijn. Dit geeft aan op welke dieptes eventuele archeologische resten zich kunnen bevinden.

kaart deel Markermeer

Markermeer

Door:
Marie-Catherine Houkes