Maritiem programma      Over ons      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact      Colofon     English version             e-magazine edities
e-magazine home > kennisuitwisseling buitenland

Kennisuitwisseling buitenland

Buitenlandse projecten die het MP uitvoert, vallen onder twee verschillende beleidsnotities; het ‘Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid’ en het ‘Beheer scheepswrakken in Nederlands eigendom’  waar de VOC- WIC- en Admiraliteiten wrakken onder vallen.

Deze twee programma’s delen een groot aantal doelstellingen, daarom werken zij gezamenlijk aan het opbouwen en uitwisselen van kennis. Ook wordt geïnvesteerd in het trainen van maritiem archeologen zodat het maritieme erfgoed op een duurzame manier behouden blijft.


Bahia de Salvador, stad van het Nederlandse elftal, was in de 17e eeuw ook kort in Nederlandse handen.

Het verschil is dat het GCE-programma zich richt op de prioriteitslanden en werkt vanuit een erfgoedbreed perspectief (met aandacht voor historische binnensteden, VOC- en WIC-archieven en museale collecties). Om deze doelstellingen te realiseren ligt de focus van de projecten op een aantal partnerlanden: Suriname, Brazilië, Verenigde Staten (sinds 2013), Zuid-Afrika, Ghana (tot 2013), Russische Federatie, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan (sinds 2013) en Australië (sinds 2013).

Het programma beheer van scheepswrakken in Nederlands eigendom is niet gelimiteerd naar landen, maar naar de plekken waar deze scheepswrakken zich bevinden.

auteur: Linn Borghuis

 

Maritiem programma e-magazine, jaargang 2, nr. 3 juni 2014