Maritiem programma    Over ons      Actueel      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact      Colofon          english version      e-magazine 1 , 2
e-magazine home >> kennisuitwisseling > training vrijwilligers en sportduikers

Training vrijwilligers en sportduikers

Sinds een aantal jaar organiseert de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW), in samenwerking met de RCE – Maritiem Programma, een basiscursus maritieme archeologie. De LWAOW is een afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) waarbij amateurarcheologen zijn aangesloten. De LWAOW is de maritieme tak binnen deze werkgemeenschap en is landelijk betrokken bij het maritiem archeologisch onderzoek.

basiscursus
De basiscursus maritieme archeologie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de maritieme archeologie, zowel professionals als amateurs en voor zowel (sport)duikers als niet-duikende geïnteresseerden. In de cursus wordt basiskennis van de maritieme archeologie verkregen via een theorie- en een praktijkweekend. Hier worden alle aspecten van de maritieme archeologie behandeld. In het theorieweekend spreken professionals, werkzaam bij zowel de Rijksdienst, gemeenten en commerciële partijen, die ieder een eigen specialisme hebben.


In de afgelopen jaren zijn praktijkweekenden geweest in RCE gebouw in Lelystad.

Dit weekend is tevens de inleiding voor het tweede weekend, waar alle behandelde aspecten in de praktijk gebracht worden. De  bedoeling is dat de cursisten in dit praktijkweekend zelfstandig een maritiem archeologisch onderzoek uitvoeren, waarvan uiteindelijk een archeologische rapportage geschreven wordt.

NAS 1
De cursus is vergelijkbaar met de NAS-I, een cursus aangeboden door de Engelse Nautical Archaeology Society, een non-profit organisatie gericht op maritiem archeologisch onderzoek. Beide organisaties hebben een overeenkomst gesloten waardoor de hier aangeboden basiscursus aansluit op het Engelse NAS-systeem en de cursisten ontvangen na het volgen van de basiscursus dan ook het NAS I-certificaat. De NAS certificering is internationaal erkend en aan de cursus kan dan ook internationaal een vervolg gegeven worden.

Het doel van de cursus is om door middel van een samenwerking tussen professionals en amateurs, op de juiste wijze met archeologische onderzoeken een bijdrage te leveren aan de verbreding en verdieping van de kennis van ons maritieme verleden.

door: Liselore An Muis

 

Maritiem programma e-magazine, jaargang 2, nr. 3 juni 2014