Maritiem programma      Over ons      Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed     Contact      Colofon     English version             e-magazine edities
e-magazine home >> kennisuitwisseling > Wrecks in Situ, meer dan een database

Wrecks in Situ, meer dan een database

Vandaag de dag hebben overheid en marktpartijen op het water regelmatig met het onderwater erfgoed te maken. Het aantal bekende scheepswrakken groeit relatief snel door bijdragen van verschillende partijen zoals (amateur) duikers, Rijkswaterstaat (RWS) en de visserij. De RCE beheert drie databases waarin alle gegevens van het onderwater erfgoed worden beschreven en geïnventariseerd.

GIS en WID
Eén van de databasen is het  MACHU GIS (Geografisch Informatie Systeem). Het datasysteem (Engelstalig) is ontwikkeld om professionele archeologen en beleidsmakers  in het binnen- en buitenland te kunnen bedienen en kennis te kunnen uitwisselen. Archeologische gegevens (wrakken) worden onder andere gekoppeld aan informatie over bodemgebruik, erosie en biologische bedreigingen. 
In de Wrecks in Documents database  (WID) is een begin gemaakt met het verzamelen en ontsluiten van archieven en andere  historische bronnen.  In dit project zijn 400 historische scheepsrampen tussen 1596 en 1800 rond Texel geïnventariseerd.

De WIS viewer
De WIS viewer

MACHU WIS
Het WIS is een toegankelijke database met verhalen en uitgebreide informatie over sites en wrakken onder water. Iedereen kan een account aanmaken en zo zelf wrakken en verhalen  toevoegen.
Met het WIS willen we een onbekende wereld zichtbaar maken “er bestaat zoiets als onderwater erfgoed maar helaas kun je er in tegenstelling tot bijvoorbeeld een erfgoedkraker als de Eifeltoren niet direct bij en is het vaak onzichtbaar.”  Omdat wrakken wars zijn van grenzen  is het WIS Engelstalig opgezet. Op dit moment wordt er daarnaast ook gewerkt aan een Nederlandstalige versie.

Zo groeit  het WIS uit tot een  referentiecollectie voor het internationale maritiem erfgoed. Het is een geweldige verzameling van wrakken en verhalen, onwaarschijnlijke historische vertellingen en spectaculaire archeologische ontdekkingen.

auteur: Will Brouwers

  Zie ook

Zie verder:


mail to maritime programmfacebooktwitter

 

Maritiem programma e-magazine, jaargang 2, nr. 3 juni 2014