Maritiem programma  |   MP projecten | wrakken in databases  |  MP in de media   |   publicaties   |  nieuws   |  contact

  Maritiem programma >> doelen

Doelen maritiem programma

Het Maritiem Programma heeft tot doel om in de periode 2012 - 2015 een stevig fundament te leggen voor een verantwoord beheer van het maritieme en onderwater erfgoed. Aan het eind van de programmaperiode zijn de volgende doelen gerealiseerd:

  1. In 2015 is er een helder beleid ten aanzien van het maritieme erfgoed: over gemeenten, provincies, rijk en particulieren weten (of kunnen weten) wat hun rol is in het beheer van het maritieme en onderwater erfgoed en handelen daar ook naar.
  2. De Rijksdienst kan een spilfunctie hebben in dit beheer. Hiervoor zijn de juiste kennisproducten en de specifieke benodigde kennis voor de gehele organisatie beschikbaar. De Rijksdienst bevordert het verantwoorde beheer van het maritieme erfgoed door het ontwikkelen van nieuwe kennisproducten en door het geven van adviezen. Dit beheer wordt, zoveel mogelijk, samen met anderen uitgevoerd.
  3. De zorg voor het maritieme en onderwater erfgoed wordt gedeeld en in nauwe samenwerking gedragen door de Rijksdienst en andere commerciƫle en niet-commerciƫle partijen.
  4. Er is meer kennis over hoe het maritieme en onderwater erfgoed moet worden beheerd.
  5. De opleiding voor toekomstige maritieme en onderwaterarcheologen die direct aan de slag kunnen is in Nederland geborgd.
  6. Het beheer van het onderwater erfgoed overzee dat van Nederlands eigendom is (‘VOC’ wrakken) ligt bij de Rijksdienst en haar partners in de betrokken landen. Die samenwerking zorgt ervoor dat Nederlands erfgoed op een volwaardige manier wordt meegenomen in de bescherming van het culturele erfgoed in de betrokken landen, maar ook voor een capaciteitsvergroting in het maritieme erfgoed management aldaar.
  7. De wetgeving over de bescherming en het beheer van het erfgoed onderwater is helder en handhaafbaar.
  8. Een gezonde 'Malta-markt' is in de maritieme en onderwater archeologie ontstaan.

 

  Zie ook:


Youtube film Nederland maritieme natie

Film Nederland maritieme natie

 


Maritiem programma e-magazine