Maritiem programma  |   MP projecten | wrakken in databases  |  MP in de media   |   publicaties   |  nieuws   |  contact

  Maritiem programma >> kennisopbouw

Kennisopbouw

Alles valt en staat met kennis. Hoe kunnen we beslissingen nemen als we niets weten? Kennisopbouw is enorm belangrijk voor maritiem en onderwatererfgoed. Onze kennis is nog beperkt omdat pas in de tachtiger jaren serieus is gestart met onderzoek naar onderwatererfgoed. Daarnaast is de groep professionele onderwater archeologen altijd klein geweest, in zichzelf gekeerd en is er niet goed voor opvolging gezorgd.

Commercialisering onderwater bodemonderzoek
Het Verdrag van Malta uit 1992 heeft ervoor gezorgd dat er een commerciƫle markt voor de onderwaterarcheologie is ontstaan. In het verdrag is bepaald dat de verstoorder van grond (en ook waterbodems) moet betalen voor het onderzoek dat ervoor moet zorgen dat de cultuurhistorie in de bodem zo min mogelijk wordt verstoord. Momenteel hebben vier partijen een vergunning om onder water te kunnen werken.

Kenniswinst
Het Maritiem Programma wil kenniswinst opdoen over zaken die van belang zijn voor de archeologische monumentenzorg, zoals:
  • het bepalen van de cultuurhistorische waarde (en hoe je dat doet);
  • de ontwikkeling van onderzoeksmethoden en -technieken in waterbodems;
  • de beste manieren van opgraven.
Educatie maritiem erfgoed
Daarnaast wil het Maritiem Programma het tekort aan goed opgeleide onderwaterarcheologen aanpakken. Daarom richt het Maritiem Programma zich ook op het opleiden van jonge studenten of net afgestudeerde archeologen die zich willen gaan specialiseren in de maritieme en/of onderwaterarcheologie.

 

  Zie ook:


De BZN 10 zag er ongeveer zo uit

Maritiem programma e-magazine


maritiem programma op facebook