Maritiem programma  |   MP projecten | wrakken in databases  |  MP in de media   |   publicaties   |  nieuws   |  contact

  Maritiem programma >> beleid nationaal

Beleid nationaal

Het maritieme en onderwater erfgoed wordt constant bedreigd, op kleine en grote schaal. Via het thema Nationaal beleid pakt het Programma Maritiem de bedreigingen aan. Door goede afspraken, wetgeving en handhaving wil het programma de negatieve effecten beperken en zelfs extra voordelen halen door samenwerking en draagvlakvergroting.

Grote bedreigingen

Denk aan de tientallen molenparken die gepland zijn op de Noordzee. De bouw van de molens, de leidingen en de verandering van zeestroming hebben allemaal een effect op de zeebodem en dus ook erfgoed dat in die bodem begraven ligt, zoals schepen, maar ook prehistorische vindplaatsen. De uitbreiding van de Maasvlakte (Maasvlakte 2) is ook zo’n megaproject: een kans voor de economie, een potentiële bedreiging voor het erfgoed.

Beheren maritiem erfgoed

Het beheren van het maritiem erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op een aantal criteria gebaseerd:

1. De vindplaatsen waar de overheid directe bemoeienis mee heeft zijn diegene die van nationaal en internationaal belang zijn. Het zijn de 'stepping stones' ofwel de belangrijke objecten die illustreren of ons iets nieuws kunnen vertellen over de Nederlandse (maritieme) geschiedenis. Gemeenten en Provincies staat het natuurlijk vrij om ook andere vindplaatsen te beschermen en te onderzoeken. Deze initiatieven ondersteunen wij waar we kunnen.

2. Samenwerking. Bij het onderzoek en de bescherming van archeologische vindplaatsen probeert de Rijksdienst zoveel mogelijk samen te werken met lokale overheden en belangengroepen.

3. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert wel (en staat daarvoor soms in het veld), maar is verder niet actief bij werkzaamheden die onder de uitvoering van het Verdrag van Malta vallen. Deze werkzaamheden worden door de archeologische bedrijven in Nederland uitgevoerd.

4. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed probeert alle informatie over de Nederlandse vindplaatsen (in Nederland en daarbuiten) te verzamelen, op te slaan en toegankelijk te maken.

Kleinere risico's

Op kleinere schaal zijn er ook bedreigingen. Zo wordt er constant gedoken op historische scheepsvindplaatsen in Nederlandse wateren. Natuurlijk is het fantastisch om langs de kanonnen van een Eerste of Tweede Wereldoorlogschip te zwemmen, maar het levert wel risico's op.

Partners nationaal beleid

Belangrijke partners in het nationale beleid zijn onder andere het Directoraat Cultureel Erfgoed, De Erfgoedinspectie, Justitie, de Nederlandse Kustwacht, KLPD, de Douane, de Koninklijke Marine, maar ook gemeenten, provincies en andere overheden als Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Zie ook:
Malta en UCH in Nederland tijdens UNESCO 'Scientific Colloquium on factors impacting the Underwater Cultural Heritage' 2011.

 Offshore renewable energy development, tijdens UNESCO 'Scientific Colloquium on factors impacting the Underwater Cultural Heritage' 2011.


Maritiem programma e-magazine


maritiem programma op facebook