Maritiem programma  |   MP projecten | wrakken in databases  |  MP in de media   |   publicaties   |  nieuws   |  contact

  Maritiem programma >> kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling

Niet alleen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet maritiem onderzoek. Rijkswaterstaat en de Hydrografische Dienst van de Marine onderzoeken continu de zeebodem. Daarnaast brengen veel private partijen (vaak in opdracht van overheidsdiensten) de bodem in kaart.

Rijksdienst als regisseur

Wanneer deze partijen vindplaatsen als scheepswrakken aantreffen, melden zij dit bij de Rijksdienst. Deze verzamelt die gegevens en beoordeelt het cultuurhistorisch belang. Hiervoor heeft de dienst diverse formats ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat die beoordelingen met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Opslag erfgoeddata

De gegevens worden opgeslagen in geografische informatie systemen (GIS) en databases die zowel voor wetenschappers en beleidsmakers als het geïnteresseerde publiek toegankelijk zijn. Dit zijn vaak internationale systemen omdat de maritieme geschiedenis bijna per definitie internationaal is. Bovendien worden deze systemen weer verbonden met systemen voor cultureel erfgoed boven de grond. Immers, alleen dan krijgen we beter zicht op het maritieme erfgoed, waar ook havens en zelfs gebouwen deel van uitmaken. Het programma Kennisinfrastructuur modernisering monumentenzorg (KIMOMO) zorgt weer voor die verbinding.

  Zie ook:


Gerelateerde projecten

Maritiem programma e-magazine


maritiem programma op facebook