Maritiem programma  |   MP projecten | wrakken in databases  |  MP in de media   |   publicaties   |  nieuws   |  contact

  Maritiem programma >> nieuws

België ratificeert UNESCO conventie voor bescherming erfgoed onderwater

16 aug 2013

België heeft de UNESCO Conventie ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onder Water uit 2001 ondertekend. Deze ratificatie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het verdrag en illustreert de groeiende internationale steun voor dit instrument voor de bescherming van het erfgoed onder water. De UNESCO Conventie ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onder Water is in 2009 in werking getreden. België is het 45ste land (eerste land in Noord west Europa) dat de Conventie heeft geratificeerd.
Veel vaker dan op land is onderwater cultureel erfgoed doelwit van schatgravers. Wrakken worden met de modernste apparatuur opgespoord en geplunderd voor commercieel gewin.  Daarnaast wordt het onderwater erfgoed bedreigd door allerlei economische activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten zoals offshore industrie, infrastructurele projecten (windmolens).


90 % van de archeologische vindplaatsen onderwater ligt binnen het bereik van duikers

Het behoort tot het mandaat van UNESCO om internationale afspraken te maken en de vernietiging van erfgoed te bestrijden. De UNESCO kent zes internationale verdragen die op verschillende manieren diverse soorten erfgoed wereldwijd beschermen. De UNESCO Conventie ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onder Water wil door middel van internationale samenwerking de bescherming van erfgoed onder water beter garanderen, omdat andere zeerechtverdragen dat onvoldoende doen.

Voor een effectieve implementatie van de conventie is het essentieel aandacht te besteden aan handhaving en bewustwording. Sportduikers, vissers, het algemene publiek én handhavers moeten zich veel sterker bewust worden van de uitzonderlijke waarde van cultureel erfgoed onder water en dus de noodzaak van een goede bescherming dan nu het geval is.

  Zie ook:

 Maritiem programma e-magazine